PHOSPHONATE

DẠNG CHAI 500ML

KÍCH KHÁNG CHỦ ĐỘNG
HẠN CHẾ NẤM KHUẨN

 

 

0939009456