AGRI FOSFO 430

DẠNG TRAI 500ML

MẬP ĐÒNG – NHIỀU BÔNG.

TẠO MẦM HOA CỰC MẠNH.

CHUYÊN XỬ LÝ RA HOA MÙA NGHỊCH.

0939009456