BO – ORGANIC

(1 đánh giá của khách hàng)

DẠNG CHAI 500ML

Bông to dài.

Chặn rụng hoa.

Tặng tỷ lệ đậu trái.

Chặn rụng trái non.

Kích ra hoa đồng loạt.

0939009456