BOOSTER 279

DẠNG HỘP 1KG

TẠO MẦM HOA MẠNH MẼ.

CHUYÊN XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ.

KÍCH HOA NỞ RỘ, TRỔ THOÁT ĐỒNG LOẠT.

0939009456