CHẶN RỤNG HOA SIÊU ĐẬU TRÁI

DẠNG HỘP 500 GRAM

THỤ PHẤN TỐT – ĐẬU NHIỀU TRÁI.

CHẶN RỤNG HOA NGAY LẬP TỨC.

0939009456