COMBI GOLD

DẠNG HỘP 1KG

TĂNG TỶ LỆ ĐẬU TRÁI – TRÁI LỚN NHANH.

KHẮC PHỤC VÀNG LÁ – DO THIẾU VI LƯỢNG.

LÁ XANH BỀN BỈ, LÁ KHỎE MẠNH, PHÁT CHỒI MẬP MẠP.

 

 

0939009456