COMBI GOLD

DẠNG GÓI 30 GR

PHÁT CHỒI MẬP MẠP.

TẶNG TỶ LỆ ĐẬU TRÁI.

LÁ XANH BỀN BỈ, LÁ KHỎE MẠNH.

KHẮC PHỤC VÀNG LÁ DO THIẾU VI LƯỢNG, TRÁI LỚN NHANH.

0939009456