Cu + Amino

DẠNG CHAI 500ML

RỬA VƯỜN SAU THU HOẠCH.

SÁT KHUẨN TRÊN THÂN LÁ.

BONG RONG BÁM TRÊN THÂN CÂY.

0939009456