Cu + Amino

168.000 VNĐ

DẠNG CHAI 500ML

SÁT KHUẨN TRÊN THÂN LÁ.

BONG RONG BÁM TRÊN THÂN CÂY.

0939009456