CU-ZINC

DẠNG CHAI 500ML

PHÒNG NGỪA: NỨT THÂN, XÌ MŨ, THỐI CỔ RỄ, VÀNG LÁ.

0939009456