F – 800

DẠNG HỘP 1KG

Tạo mầm cực mạnh, chuyên xử lý ra hoa mùa nghịch. Mầm hòa to khỏe, kích ra hoa đồng loạt, chắc cuống hoa, chống rụng hoa kích ra hoa trổ thoát và trổ đều, đậu nhiều trái.

 

0939009456