F.940

DẠNG HỘP 1KG

HOA RA KHỎE, ĐẬU NHIỀU TRÁI.
PHÁ MIÊM TRẠNG KÍCH HOA RA ĐỒNG LOẠT.
RA HOA RẤT MẠNH PHÙ HỢP TẤT CẢ LOẠI CÂY KHÓ RA HOA.

0939009456