FOFO 700

DẠNG HỘP 1KG

Tạo mầm mạnh mẽ.

Chuyên xử lý ra hoa nghịch vụ.

Kích hoa nở rộ, trổ thoát đồng loạt.

0939009456