FOXFARM (B-52)

DẠNG CHAI 500ML

B-52: Là sản phẩm có thành phần dinh dưỡng cân đối và đồng đều giúp cân bằng dinh dưỡng cho cây trồng trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển và nuôi trái.

 

 

 

0939009456