FOXFARM (GROW PLUS)

DẠN CHAI 500ML

Grow Plus là chất thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cây, giúp cây ra nhiều lá, đẻ nhiều nhánh, phân cành, bung đọt non, kéo dài rễ, tăng năng suất cây trồng.

 

0939009456