FOXFARM (KALI OGRANIC)

DẠNG CHAI 500ML

Là sản phẩm có thành phần kali 25% là rất cao phù hợp giai đoạn chuẩn bị thu hoạch giúp to trái lên màu, chắc ruột, mộng nước, vàng múi, ngọt quả, tăng mùi thơm ngọt thanh và tăng khả kích thước trái tối đa giúp trái nặng ký.

 

0939009456