HECTOR

DẠNG CHAI 500ML

CẢI TẠO ĐẤT NHIỄM MẶN, CẰN CỎI.

TĂNG ĐỘ pH CHO ĐẤT, RA RỄ MẠNH.

TĂNG CHẤT DIỆP LỤC Ở LÁ, LÁ XANH TỐT.

TĂNG VỊ NGỌT, MÙI CHO TRÁI CÂY.

 

 

0939009456