HUMIC HỮU CƠ 90

440.000 VNĐ

DẠNG BAO 10 KG

CẢI TẠO ĐẤT, RA RỄ SÂU, XANH LÁ.

0939009456