KALI SOP

DẠNG HỘP 1KG.

TO TRÁI NHANH-LỚN HẠT HẾT CỠ-TO CŨ 

TĂNG MÙI VỊ, HƯƠNG VỊ TRÁI SẦU RIÊNG, MÍT.

NGỌT TRÁI THANH LONG, CAM, BƯỞI.

0939009456