KÍCH RA RỄ BUNG CHỒI

DẠNG GÓI 30GR

BẬT CHỒI TO KHỎE.

PHÁT CƠI ĐỌT MẠNH.

KÍCH RỄ RA TUA TỦA.

0939009456