LỚN TRÁI BUÔNG ĐÒN

DẠNG HỘP 1KG

LỚN TRÁI NHANH – CHẮC RUỘT, NGỌT QUẢ, NẶNG KÝ.

CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG GIÚP CÂN BẰNG SINH LÝ CÂY TRỒNG.

BUÔNG ĐÒN – THẲNG TRÁI, KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRÁI BỊ QUĂN QUEO.

0939009456