LỚN TRÁI BUÔNG ĐÒN

12.000 VNĐ

DẠNG GÓI 30 GR

LỚN TRÁI NHANH, CHẮC RUỘT.

NGỌT QUẢ, NẶNG KÝ.

CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG.

GIÚP CÂN BẰNG SINH LÝ CÂY TRỒNG.

BUÔNG ĐÒN, THẲNG TRÁI.

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRÁI BỊ QUĂN QUEO.

0939009456