MANCOZ

DẠNG CHAI 500ML

MANCOZ hoạt động qua cơ chế kích kháng chủ động (không trực tiếp mà kích kháng cây tiết ra chất đề kháng đặt biệt hạn chế cây bị bệnh do tác nhân như: Nấm khuẩn,… Đồng thời, tạo tín hiệu báo động cho các tế bào còn lại hình thành hệ thống kháng chủ động cho cây).

 

 

0939009456