Mn + Amino

DẠNG CHAI 500ML

Kích thích ra nhiều rễ, bộ rễ dày, bám sâu vào đất, giúp cứng cây, chống đổ ngã.

0939009456