MT – Paris

DẠNG CHAI 500ML

RA RỄ MẠNH VÀ ĐỌT NON.

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÂY.

PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH HẠI CÂY.

 

 

0939009456