NANO CHITOSAN

DẠNG CHAI: 500ML

Phòng ngừa: Nứt Thân, Xì Mũ, Thối Cổ Rễ, Vàng Lá.

0939009456