NANO KITOSAN

DẠNG CHAI 500ML

Nano Kitosan nâng pH đất nhanh và mạnh, cải tạo đất tăng độ mùn cho đất. Nano Kitosan chuyên hạn chế tuyến trùng tấn công rễ.

0939009456