ORGANIC 10-60-10+TE

DẠNG GÓI 100 GR

TẠO MẦM HOA CỰC MẠNH – XỬ LÝ RA HOA MÀU NGHỊCH.

KÍCH THÍCH CÂY RA HOA ĐỒNG LOẠT – HOA TO KHỎE.

CUỐNG HOA CHẮC CHỐNG RỤNG – RA NHIỀU HOA, ĐẬU NHIỀU QUẢ.

KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH – HẠ PHÈN, GIẢI ĐỘC HỮU CƠ.

PHÂN HÓA ĐÒNG CHO LÚA.

0939009456