ORGANIC – CALBO

DẠNG CHAI 500ML.

TỈ LỆ ĐẬU TRÁI CAO.

KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT, BÔNG TO DÀI.

CHẶN RỤNG HOA, RỤNG TRÁI NON.

0939009456