ORGANIC COMBI

DẠNG GÓI 100 GR

SIÊU ĐÂM CHỒI – KÉO ĐỌT.

SIÊU XANH LÁ – TO LÁ – DÀY LÁ – MẬP CÂY.

NẢY LỘC – KHẮC PHỤC VÀNG LÁ DO THIẾU VI LƯỢNG.

0939009456