ORGANIC GOLD 15-30-15+TE

DẠNG GÓI 100 GR

SIÊU RA RỄ CỰC MẠNH.

SIÊU ĐÂM CHỒI – NẢY LỘC.

SIÊU XANH LA MẬP CÂY.

SIÊU HẠN CHẾ VÀNG LÁ.

0939009456