ORGANIC GOLD 15-5-30

DẠNG GÓI 100 GR

TO TRÁI, LÊN MÀU.

TO CỦ, NGỌT QUẢ.

CHẮC RUỘT, CHẮC HẠT.

TẨY TRÁI, SÁNG DA, ĐẸP MÀU.

TĂNG MÙI VỊ TRÁI CÂY VÀ CHỐNG SƯỢNG TRÁI.

 

 

0939009456