ORGANIC GOLD 20-20-20+TE

38.000 VNĐ

DẠNG GÓI 100 GR

RA NHIỀU HOA – HOA TO KHỎE.

TRÁI LỚN NHANH – TRÁI TO KHỎE.

ĐẺ NHIỀU NHÁNH – NHANH TO KHỎE.

HẠN CHẾ VÀNG LÁ DO THIẾU VI LƯỢNG.

LÁ DÀY, TĂNG KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM BỆNH.

0939009456