ORGANIC GOLD 32-5-10+TE

DẠNG GÓI 100 GR

RA RỄ CỰC MẠNH.

XANH LÁ MẬP CÂY.

KÉO ĐỌT CỰC MẠNH.

ĐÂM CHỒI, ĐẺ NHÁNH.

KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT.

 

0939009456