ORGANIC GOLD NPK-30-9-9

DANG GÓI 100GR

Giúp cây đâm chồi mạnh, kéo đọt cực mạnh, mập đọt, nảy lộc, khỏe cây, xanh lá, dày lá.

0939009456