PHÌ TRÁI LÊN MÀU

DẠNG CHAI 500ML

SÊU PHÌ HẠT.

CHÍNH CHẮC TỚI CẬY.

 

 

0939009456