PHOS K.Casi

DẠNG CHAI 500ML

Ra rễ mạnh, đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, giúp lá xanh, dầy, thẳng đứng (không bị rợp), tăng quang hợp, thân cứng cáp, chống đổ ngã.

 

 

0939009456