PHYTOP – COP

DẠNG CHAI 500ML

Cung cấp dinh dưỡng gốc Đồng (Copper) đúng lúc và kịp thời để phòng chống nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây ra xơ đen mít.

 

0939009456