PK 28-30

DẠNG CHAI 500ML

KÍCH KHÁNG CHỦ ĐỘNG.

HẠN CHẾ NẤM KHUẨN.

0939009456