RA BÔNG – ĐẬU TRÁI

DẠNG CHAI 500ML

Đẩy mạnh quá trình ra hoa, kích ra hoa đồng loạt, trổ đều, trổ thoát.
Chất Nitơ là chất thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cây, giúp cây ra nhiều lá, đẻ nhiều nhánh, phân cành, bung đọt non, kéo dài rễ, tăng năng suất cây trồng.

 

 

 

0939009456