ROOTS 9

DẠNG CHAI 500ML

Roots 9 – Giúp bộ rễ phát triển cực mạnh, kích thích cành chiết, giâm cành, ghép mắt,… Cây sớm ra rễ mau nảy mầm.

0939009456