SIÊU RA HOA ĐỒNG LOẠT

DẠNG GÓI 30 GR

ĐẬU NHIỀU TRÁI.

RA RỄ CỰC MẠNH.

CÁNH HOA TO KHỎE.

KÍCH THÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT.

 

 

0939009456