SOLUBOR-THỔ NHĨ KỲ

DẠNG GÓI 100GR

TĂNG TỶ LỆ ĐẬU TRÁI – CHỐNG RỤNG HOA 

GÓP PHẦN TĂNG NĂNG SUẤT ĐẾN 20%.

 

0939009456