TO HẠT VÔ GẠO NẶNG KÝ

DẠNG GÓI 30GR

NO ĐÒNG, TO HẠT, CHẮC HẠT, CHẮC TỚI CẬY, SÁNG VỎ TRẤU.

0939009456