TO TRÁI

DẠNG CHAI 500ML

LỚN HẠT – DÀI BÔNG.

VÀO GẠO NHANH.

0939009456