TO TRÁI LÊN MÀU

DẠNG HỘP 1KG

TẨY TRÁI, ĐẸP MÀU DA TRÁI.

TO TRÁI HẾT CỠ – LÊN MÀU BÓNG LOÁNG.

TĂNG MÙI VỊ TRÁI CÂY VÀ KHÔNG SƯỢNG TRÁI.

ĐẶC RUỘT, CHẮC HẠT, MỌNG NƯỚC, TO CỦ – NGỌT QUẢ.

 

0939009456