TO TRÁI LÊN MÀU

DẠNG GÓI 30 GR

TO CỦ, NGỌT QUẢ, TẨY TRÁI, ĐẸP MÀU DA TRÁI.

TĂNG MÙI VỊ TRÁI CÂY VÀ KHÔNG SƯỢNG TRÁI.

TO TRÁI HẾT CỠ, LÊN MÀU BÓNG LOÁNG.

ĐẶC RUỘT CHẮC HẠT, MỌNG NƯỚC.

 

 

0939009456